Психолого-педагогічна реабілітація

Психолого-педагогічна реабілітація

Психолого-педагогічна реабілітація передбачає подолання і корекцію наявних у дитини порушень: рухових, мовних, інтелектуальних, поведінкових розладів, порушень спілкування, недостатності вищих психічних функцій, наприклад, просторових порушень; підключення компенсаторних можливостей.

Процес реабілітації включає в себе широке коло заходів. Реабілітація – це система медичних, психологічних, педагогічних, соціально-економічних заходів, спрямованих на усунення обмежень життєдіяльності. Метою реабілітації є відновлення соціального статусу дитини і його соціальна адаптація.

Відділення психолого-педагогічної допомоги в міжнародному дитячому реабілітаційному центрі “Скіфос” проводить психолого-педагогічну реабілітацію дітей-інвалідів для максимально повної адаптації до життя в суспільстві. Надає психологічну допомогу і педагогічну корекцію порушень розвитку пов’язаних із захворюванням.

Оцінка реабілітаційного потенціалу шляхом застосування різних діагностичних методик;
Проведення корекційно-розвиваючої роботи з дітьми-інвалідами, зниження наявної соціальної недостатності;
Розвиток пізнавальних здібностей та інтелекту;
Формування навичок спілкування і корекція поведінки.

Заняття проходять по підгрупах, педагог має можливість враховувати особливості дитини, експериментальним шляхом встановлювати оптимальний час роботи, розподіляти фізкульт-паузи відповідно фізичному стану дитини, знаходити таке його просторове положення за комп’ютером, при якому відчуває себе комфортно і найбільш працездатний.

Особливе значення в розвитку розумово-відсталих дітей дошкільного віку (4-8 років) надається формуванню ігрової діяльності. Основна увага приділяється розвитку пізнавальної сфери з обов’язковою опорою на конкретну наочну ситуацію, на формування предметних дій. В процесі гри, дій з іграшками дитина досягає розрядки емоційної напруги, через предмети він висловлює свої цілі, бажання почуття. Велике значення для проведення ігор, ігрових занять має оснащення приміщень, наявність атрибутів для сюжетно-рольових ігор.

Для проведення занять з навчання грі дітей молодшого віку обладнаний кабінет предметно-розвиваючого середовища. Це найулюбленіше місце малюків. Спільно з вихователем діти обіграють ігрові ситуації, складають пазли, мозаїки, конструюють з м’яких модулів.

Особливе значення в розвитку розумово-відсталих дітей дошкільного віку (4-8 чол.) Надається формуванню ігрової діяльності. Основна увага приділяється розвитку пізнавальної сфери з обов’язковою опорою на конкретну наочну ситуацію, на формування предметних дій. В процесі гри, дій з іграшками дитина досягає розрядки емоційної напруги, через предмети він висловлює свої цілі, бажання, почуття. Велике значення для проведення ігор, ігрових занять має оснащення приміщень, наявність атрибутів для сюжетно-рольових ігор.